Jo Ekselencijos Vilniaus ir Lietuvos Metropolito Inokentijaus PRANEŠIMAS

Šių metų kovo 17 dienos kreipimasis išsamiai pristatė mano poziciją, kuri buvo, yra ir bus nepakitusi, nepriklausomai nuo bet kokių vidinių ar išorinių veiksnių, nes yra pagrįsta giliais vidiniais įsitikinimais. Dėl viešojoje erdvėje pasklidusių įvairių spekuliacijų šiuo klausimu aš,  Vilniaus ir Lietuvos Metropolitas Inokentijus, manau esą būtina pareikšti:

Bet kokios spekuliacijos apie Ortodoksų Bažnyčią Lietuvoje kaip galimą kitų valstybių įrankį, yra absurdiškos. Taip galima pamanyti, tik nežinant, jog Lietuvoje didžiąją ortodoksų tikinčiųjų dalį sudaro vidutinio amžiaus, pagyvenę žmonės ir senolės. Piktavališkai tvirtinti, jog Lietuvos Ortodoksų Bažnyčios dvasininkija palaiko karą ir pateisina agresiją — tėra šmeižtas.

Lietuvos Ortodoksai buvo ir išliks atsidavę Lietuvai, ištikimi nepriklausomybės ir laisvės dvasiai, besilaikantys Lietuvos Respublikos įstatymų, įnešę savą indelį į laisvos Lietuvos kūrimąsi. Mes nuoširdžiai meldžiamės už Lietuvą, jos kariuomenę ir visus Lietuvos žmones, o dabar – ir už sielvartaujančius Ukrainos žmones.

Atėjo metas garsiai prabilti apie tai,  kas iki šiol nebuvo išsakyta — apie sąmokslą Lietuvos Ortodoksų Bažnyčioje. Grupė kunigų jau seniai kūrė planus pereiti į Konstantinopolio Patriarchato jurisdikciją, o po tragiškų įvykių Ukrainoje apie savo ketinimus prabilo viešai.

Kas tie kunigai? Jų vardai yra žinomi, jie yra pasiskelbę didvyriais ir kankiniais, tačiau iš tiesų tėra sunkiai nusidėję Dievui Bažnyčios skaldytojai. Jie patys pasirinko nesantarvės kelią, ir dabar bando sugundyti kitus kunigus bei tikinčiuosius.

Man asmeniškai tai yra labai skaudi patirtis, nes dviems iš jų pats esu suteikęs kunigystės sakramentą, o ir mūsų santykiai buvo pagrįsti nuoširdumu ir tėviška globa, ir štai — sulaukiau smūgio iš pasalų. Man graudu, meldžiu Dievo jų pasiklydusių sielų išganymo. Iš tiesų, jie nežino, ką daro, dangstydami savo kėslus gerais ketinimais, prieškarine retorika ir patriotiniais šūkiais.

Visiems prijaučiantiems turėtų būti akivaizdu, jog Bažnyčios skilimas kelia grėsmę tiek visuomenei, tiek valstybei. Nejau kažkas yra sudomintas įžiebti religinę nesantarvę ir suskaldyti Lietuvos žmones?

Mums visiems vertėtų rimtai apie tai susimąstyti.

2022.04.18